Résztvevők

Hámori Ágnes PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont

hamori.agnes@nytud.hu

Kutatási területek: diskurzuselemzés, kognitív pragmatika, gyermeknyelv, többnyelvűség, oktatásmódszertan