Krepsz Valéria

Curriculum vitae

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040312

TAPASZTALAT

2020-tól: Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos munkatárs

A Beszédtudomány ‒ Speech Science folyóirat (2020-) társszerkesztője

2017-től 2019-ig MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, tudományos segédmunkatárs

44 lektorált folyóiratokban és tanulmánykötetekben magyar és angol nyelven megjelent szakmai tanulmány

53 konferencia-előadás hazai és nemzetközi konferenciákon, magyar és angol nyelven

2019-től: Résztvevő kutató az FK128810-es számú NKFI-pályázatban

2019-től: Résztvevő kutató az FK120234-es számú NKFI-pályázatban

2018-tól: Résztvevő kutató az FK128814-es számú NKFI-pályázatban

2013‒2017: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, fiatal kutatói ösztöndíj

2014‒2017: ELTE BTK Fonetikai Tanszék, óraadó


VÉGZETTSÉG

2013‒2018

PHD - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott nyelvészet Program Fonetikai alprogram

Védés: 2018. 12. 12., summa cum laude

Értekezés címe: Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában

2011-2013

MA - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom

Beszédtudomány szakirány

Diplomamunka témája: Koraszülött gyermekek nyelvelsajátítási sajátosságai (anyanyelvelsajátítási témakör, kitüntetéses oklevél)

2009-2011

BA - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar szak

Nyelvmentor szakirány

Szakdolgozat témája: Térképolvasási sajátosságok pszicholingvisztikai megközelítésű vizsgálata

2004-2008

Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest


ELISMERÉSEK, DÍJAK

2016-2017, 10 hónapos időtartam

Új Nemzeti Kiválósági Program, ELTE, "A beszéd temporális mintázatai az életkor függvényében"

2015

a "35 év alatti legjobb előadó" díja (Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusa)

2013

"A szekció legjobb előadása"-díj (Eötvös Konferencia)

2012

A legérdekesebb téma a Hallgatói Műhelyben díj" (XXII. MANYE Társadalmi változások - nyelvi változások)


NYELVTUDÁS

angol

társalgási szint, államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga

német

társalgási szint, államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga

Kötetszerkesztés:

2018: Ludányi, Zsófia (szerk.) ; Krepsz, Valéria (szerk.) ; Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) ; Váradi, Tamás (Sorozatszerkesztő)

Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2018: XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia
Budapest, Magyarország : MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) , 99 p.

2012: Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerkesztő), A sokszínű alkalmazott nyelvészet, Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Tinta Könyvkiadó, Budapest (2012) , 204 pp.

Technaikai szerkesztés:

2017-2019: a Beszédkutatás folyóirat

Konferenciaszervezés:

Részvétel számos hazai (Beszédkutatás konferencia) és nemzetközi konferencia (CAPSS - Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech, DISS 2019 Disfluency in Spontaneous Speech with an additional special day on (Dis)Fluency in Children's Speech) megszervezésében és lebonyolításában

Statisztikai programok (SPSS, R) használatának elsajátítása és felhasználói szintű ismerete

A GMP Beszédpercepciós diagnosztika és terápia akkreditált tanfolyam elvégzése, gyermekvizsgálatok végzése; az anyanyelv-elsajátítási problémák vizsgálata területén szerzett tapasztalat

Ide írhatsz...