Empirikus társalgáskutatás Magyarországon

A konferenciával kapcsolatos legfrissebb információk:

Tisztelt Előadók, Résztvevők, Kollégák, Érdeklődők!

2022. június 10-én megtartjuk a 2020 szeptemberére tervezett, de a pandémia miatt korábban elhalasztott Empirikus társalgáskutatás Magyarországon című tudományos szimpóziumot.

A tervezett program a lap alján található!


A szimpóziumon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4W0zTwSMGPLqrSVCJphIcaktZgog5e6loJX1_sOi5wydog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoportjához kapcsolódó NKFI K 128810 pályázat kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatás Magyarországon címmel. 

A szimpózium tervezett új időpontja 2022. június 10. (péntek), 

Helyszíne: Nyelvtudományi Kutatóközpont, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsunk a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására. 

Felkért előadók: 

Pléh Csaba (Közép-európai Egyetem), 

Markó Alexandra (ELTE BTK), 

Hunyadi László (Debreceni Egyetem), 

Bodó Csanád (ELTE BTK), 

Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem), 

Furkó Péter (KGRE BTK), 

Németh T. Enikő (Szegedi Tudományegyetem), 

Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem) 

A plenáris előadások mellett szekciókat tervezünk, amelyekre konferencia-előadásokkal várjuk a témával foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok jelentkezését. 

A konferencia főbb témakörei: 

● a társalgáselemzés aktuális irányzatai és alkalmazási területei 

● társalgások fonetikai elemzése 

● a társalgás pszicholingvisztikája 

● diskurzusjelölők 

● a társalgások szerkezeti szerveződése a kortárs kutatások tükrében (forduló, beszélőváltás, beszédjog, átfedő beszéd, félbeszakítás, háttércsatorna-jelzések, szekvenciális rendezettség stb. kérdései) 

● társalgási műfajok az empirikus társalgáskutatásban 

● társas interakciók és a társalgás összefüggései 

● tekintet és társalgás 

● szociolingvisztikai aspektusok a társalgások kutatásában 

● beszédalkalmazkodás 

● egyéb releváns témák 

A konferenciaelőadások formája a modern nemzetközi gyakorlatot követve a következő: fókuszált multimodális prezentációk

A szimpózium szakmai programja plenáris előadásokból és konferenciaelőadásokból áll. A konferenciaelőadások formája: fókuszált multimodális prezentációk. Az előadóknak 5 perc áll rendelkezésükre hogy röviden, 2-3 diás prezentációval bemutassák kutatásukat a teljes hallgatóság számára. Ezt követően a részleteket poszterelőadások formájában ismerhetik meg az érdeklődők.

Kérjük az időtartam pontos betartását, hogy ne legyen csúszás a programban a nagy számú előadásra való tekintettel.

További kérésünk, hogy az előadás ppt-jét pdf formátumban is szíveskedjenek magukkal hozni. Amennyiben szeptember 17-én 14:00-ig el tudják küldeni emailben, a szervezők felteszik azt a konferencia laptopjára, amelyről a vetítés történik. Kérjük, ha nem tudják vagy nem kívánják előzetesen elküldeni a prezentációt, az előadásokat a szünetekben tegyék fel a konferencia laptopjára, hogy ezzel ne veszítsünk időt. A program rendkívül feszes volta miatt az effajta időveszteségek az előadás idejét csökkentik.

A konferenciára jelentkezni egy legfeljebb 250 szavas absztrakttal lehet a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen. Kérjük, az emailben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a tarsalgas.elemzes@gmail.com címre várjuk. 

A jelentkezés határideje: 2020. április 30. - LEJÁRT

A jelentkezések elfogadásáról 2020. május 20-ig értesítjük a résztvevőket. 

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után egy DOI-számmal rendelkező tanulmánykötetben jelentetjük meg. 

A konferencia részvételi díja az előadóknak és - többszerzős előadás esetén - a konferencián résztvevő szerzőtársaiknak 5000 forint. Előadásonként legalább egy regisztrációs díj befizetése szükséges. 

Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián - ebben az esetben nincs regisztrációs díj, ám kérjük, szíveskedjenek regisztrálni a rendezvényre az alábbi linken:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4W0zTwSMGPLqrSVCJphIcaktZgog5e6loJX1_sOi5wydog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

A rendezvény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-128810 számú "Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései" című pályázatának támogatásával valósul meg

A szimpózium programja:

A szimpózium előadásainak absztraktfüzete:

Készítsd el weboldaladat ingyen!