Gyarmathy Dorottya

Curriculum vitae

Publikációkhttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018274 

Munkahelyek

2007 őszétől az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán tudományos segédmunkatárs, 2011-től tudományos munkatárs

2009-2011: az ELTE Fonetika Tanszékén szemináriumok tartása megbízott előadóként: Fonetika szeminárium, szakszeminárium a megakadásjelenségekről

2015. szeptember 1-2016. január 31. tanársegéd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Fonetikai Tanszékén

2017. szeptembertől az ELTE Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Alprogramjának oktatója

Tanulmányok

1993-2000: középiskolai tanulmányok: Apor Vilmos Római Katolikus Iskolaközpont (Győr)

2000-2005: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szak

2003-2007: Eötvös Loránd Tudományegyetem, német nyelv és irodalom szak

2004-2007: Kísérleti és alkalmazott fonetika program: ELTE Fonetikai Tanszék; tanúsítvány: 2007

2004: részvétel a nyelvész OTDK-n

2005: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanári diploma

2005-től: ELTE Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola, Magyar nyelvészet program

2007: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyam

2011: PhD fokozat; Disszertáció címe: A megakadások javításának stratégiái a spontán beszédben

Nyelvismeret

1998: középfokú A típusú nyelvvizsga német nyelvből

1999: középfokú B típusú nyelvvizsga német nyelvből

2004: alapfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből

2010: lektorátusi középfokú nyelvvizsga angol nyelvből


Díjak. ösztöndíjak, pályázatok

2007. Fiatal Kutatói Ösztöndíj az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztályán

2017. Főtitkári Kutatói Elismerés

2018-2021 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Kutatási területek

Megakadásjelenségek fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálata, a szegmentális hangszerkezet akusztikai-fonetikai jellemzői, zajhatás a beszédprodukcióra, önmonitorozási folyamatok a spontán beszédben, a beszédtervezés részfolyamatainak vizsgálata, patológiás beszéd

Szerkesztés

Részvétel a Beszédkutatás 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 és 2018 kötetekben megjelent "Nyelvbotlás-korpusz" szerkesztésében.

Részvétel team-munkálatokban

2005-től: részvétel a megakadásjelenség-korpusz gyűjtésében, szerkesztésében.

2007-től: a BEA spontánbeszéd-adatbázis rögzítési körülményeinek, lejegyzési alapjainak kidolgozása, próbaátírások, átírásellenőrzés, felvételek irányítása, a spontánbeszéd-anyagok felvétele és archiválása.

2014-től: az anyanyelvelsajátítás utolsó szakaszának, a tinédzser kornak a kutatását lehetővé tevő ún. Tini-BEA adatbázis látrehozása, a felvételi protokoll kidolgozása, adatközlők felkutatása, a felvételek lebonyolítása.

2014-től: az angol mint idegen nyelv elsajátításának kutatását lehetővé tevő kétnyelvű (magyar-angol) spontánbeszéd-adatbázis létrehozása, a felvételi protokoll kidolgozása, adatközlők felkutatása, a felvételek lebonyolítása.

Egyéb tevékenységek

Részvétel a Beszéd, adatbázis, kutatások című konferencia szervezésében és lebonyolításában

2007-től folyamatosan: részvétel a Beszédkutatás című konferencia szervezésében és lebonyolításában

Részvétel a CAPSS 2017 nemzetközi konferencia szervezésében

A Beszédkutatás, az Alkalmazott Nyelvtudomány és a The Phonetician állandó bírálója

2014-től zsűritagság az országos Kazinczy-versenyen

doktori értekezések bírálója

doktori védéseken a bizottság tagja