Hámori Ágnes

Curriculum vitae

Publikációkhttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018839

MUNKAHELYEK, TEVÉKENYSÉG

  • 2009-től MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont tud. munkatársa
  • 2018-tól ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, phD kurzusok tartása
  • 2005-től ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, oktatói tevékenység (stilisztika, szövegtan, diskurzuselemzés tárgyak oktatása)
  • 2006 KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói tevékenység (szövegtan tárgy)
  • 1995-2003 műfordítások német nyelvről

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2009 PhD fokozat (summa cum laude)

2002-2009 ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Doktori Program

1990-2000 ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak (végzettség: tanár szakos MA)

latin nyelv és irodalom szak (végzettség: tanár szakos MA)

német-magyar műfordító szakképzés

1994-1998 ELTE TFK német nyelv és irodalom tanári szak (végzettség: tanár szakos MA)

1992-1994, 1996 Universität Wien germanisztika, fordító- és tolmácsképzés (részképzés)

1998 Humboldt Universität Berlin germanisztika (részképzés)


FŐBB TUDOMÁNYOS PROJEKTEK ÉS KUTATÓCSOPORTOK, melyeknek tagja:

· Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései, fonetika és társalgáskutatás (NKFI-128810) (MTA NYTI) 2018-tól jelenleg is

· "NyelvEsély" MTA Szakmódszertani Kutatócsoport és projekt (MTA NYTI) 2015-től jelenleg is

· "JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései" (TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001) (MTA NYTI) 2013-2015

· Kognitív stilisztikai kutatás (NKFI-81315) (ELTE BTK) 2010-2015

· Mercator LEARNMe (Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator) projekt (MTA NYTI TKK) 2012‒2015

· Kognitív Stilisztika Műhely (ELTE BTK) 2004-től jelenleg is

· Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) 2016-tól jelenleg is