Weidl Zsófia

Curriculum vitae


Publikációkhttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10061760

Iskolák, tanulmányok

2017. szeptember - 

alkalmazott nyelvészet (ösztöndíjas PhD), témavezető: Markó Alexandra, Dér Csilla Ilona; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest

2013. szeptember - 2016. január 

magyartanár; nyelv- és beszédfejlesztő tanár (MA), ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2010. szeptember - 2014. június 

szlavisztika alapszak - lengyel szakirány; szerkesztői ismeretek minor (BA), ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2009. szeptember - 2013. június 

magyar alapszak; nyelv- és beszédtudomány minor (BA), ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Munkahelyek

2016. január - 

magyartanár; nyelv- és beszédfejlesztő tanár, (tanítás 9-12. évfolyamon, érettségi vizsgáztatás, emelt szintű érettségi felkészítés, osztályfőnök), Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium, Gödöllő

2017. szeptember - 2018. június 

magyartanár, Gödöllői Református Líceum, Gödöllő, Felsőoktatási, tudományos és tudományszervezési tevékenységek

2020 - 2021 

A magánhangzó-készlet sűrűségének hatása a magánhangzók variabilitására: összevető artikulációs és az akusztikai elemzések, ELTE - Univeristät zu Köln, TKA - DAAD kutatócsere-program

2018 - 2022 

résztvevő, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései, NKFI 128810, vezető kutató: Veresné Horváth Viktória, Nyelvtudományi Intézet

2018. február - december 

Felkészítő szeminárium az anyanyelvi kritériumvizsgára című kurzus tartása, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2014 - 2016 

A magyar és német magánhangzók artikulációjának és akusztikai szerkezetének vizsgálata magas alapfrekvenciájú szopránéneklésben elektromágneses artikulográffal, ultrahanggal és az akusztikai jel inverz filterezésével, ELTE - Univeristät zu Köln, TKA - DAAD kutatócsere-program

2013 - 2016 

tanszéki gyakornok, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Fonetikai Tanszék, Budapest

Publikációk

2019 Weidl Zsófia 2019. Egyet nem értések fonetikai jellemzői középiskolások beszédében. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. MTA Nyelvtudományi Intézet, 138-147.

2016 Deme Andrea - Greisbach, Reinhold - Meier, Michelle - Bartók Márton - Jankovics Julianna - Weidl Zsófia - Markó Alexandra 2016. Tongue and jaw movements in high-pitched sung vowels in Hungarian. Speech Research, Zagreb, Croatia, 2.

Deme Andrea - Greisbach, Reinhold - Markó Alexandra - Meier, Michelle - Bartók Márton - Jankovics Julianna - Weidl Zsófia 2016. Tongue and jaw movements in high-pitched soprano singing (A case study). Beszédkutatás 2016. 121-138.

2014 Weidl Zsófia 2014. Nyújtások nők és férfiak spontán beszédében. In Bátyi Szilvia - Navracsics Judit - Vígh-Szabó Melinda (szerk.): Nyelvelsajátítási, nyelvtanulási és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest-Veszprém.

Előadások

2019. április Weidl Zsófia 2019. Az egyszerre beszélés jelensége középiskolások egyet nem értéseiben. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

2019. február Weidl Zsófia 2019. Egyet nem értések pragmafonetikai jellemzői középiskolások beszédében. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

2016. november Deme Andrea - Greisbach, Reinhold - Markó Alexandra - Meier, Michelle - Bartók Márton - Jankovics Julianna - Weidl Zsófia 2016. A magyar köznyelvi magánhangzók artikulációja magas alapfrekvenciájú szoprán éneklésben. Beszédkutatás konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

2015. április Weidl Zsófia 2015. A nyújtás jelensége nők és férfiak spontán beszédében. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest.

2013. május Weidl Zsófia 2013. Nyújtások nők és férfiak spontán beszédében. XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi.

Nyelvismeret

magyar anyanyelv

angol középfok

általános középfokú nyelvvizsga (B2 komplex)

lengyel alapfok

szlavisztika alapszak - lengyel szakirány

Egyéb jártasságok

Microsoft Office felhasználói szintű ismerete;

beszédelemző szoftverek használata (Emu, Praat, Transcriber);

elektromágneses artikulográf (EMA) használata