Bóna Judit

Curriculum vitae

Publikációkhttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001180


Munkatapasztalat

2015- egyetemi docens, ELTE Fonetikai Tanszék

2012-2017 megbízott előadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

2009-2015 egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai Tanszék

2002-2009 egyetemi tanársegéd, ELTE Fonetikai Tanszék


Tanulmányok

2014 habilitáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2007 PhD (summa cum laude)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2004 Beszédpercepciós diagnosztika és terápia, posztgraduális tanfolyam (OM 1223/9/2001)

1997-2002 magyar és olasz szakos tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar


Oktatási tapasztalat

Ph.D.: beszédadatbázisok, gyermeknyelv, a patológiás beszéd elemzése, kutatói szemináriumok

M.A.: a beszédprodukció folyamata, alkalmazott pszicholingvisztika, kutatásmódszertan, beszédpercepció, beszédmegértés, mentális lexikon, a beszéd életkori sajátosságai

B.A.: fonetika, pszicholingvisztika

Témavezetés

2008-2020 több mint 40 szakdolgozat, OTDK dolgozatok

Doktori témavezetés: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=8029

Díjak, ösztöndíjak

2019. Kempelen Farkas emlékérem (MFFLT)

2018. Az ELTE Ígéretes Kutatója

2017-2018. Új Nemzeti Kiválóság Program posztdoktori ösztöndíj

2017 Bolyai-plakett, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA

2013 Bolyai-emléklap, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium, MTA

2013 Herman József Fiatal Kutatói Díj, MTA Nyelvtudományi Intézet

2013 Erasmus oktatói mobilitás, University College London

2012 alkotói támogatás, Nemzeti Kulturális Alap

2007 Junior Príma-díj, Prima Primissima Alapítvány ésVodafone Hungary

2003 Comenius nyelvtanár-asszisztensi ösztöndíj (Torino, Olaszország), Tempus Közalapítvány

2001 MÖB ösztöndíj, Róma, nyári egyetem

Kutatási projektek, együttműködések

2019- senior kutató, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, projektszám: K-132460

2018- senior kutató, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, projektszám: K-128810

2017-2018 posztdoktori ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016- vezető kutató, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFIH-K-16 pályázat, projektszám: K-120234

2014 résztvevő a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért" című projektben (tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés szervezője)

2013-2016 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2010- kutatói együttműködés Bunta Ferenccel (University of Houston, USA), a LARSP magyar adaptációja, gyermeknyelvi kutatások

2009-2012 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2005-2007 résztvevő kutató, OTKA 49426

2004-2008 résztvevő kutató, OTKA 46455

2004-2005 közreműködés a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egy nemzetközi (MALACH) és egy hazai projektjében

Kutatócsoport- és tudományos társasági tagságok:

2013- a Gyermeknyelvi Kutatócsoport alapítója és vezetője

2012- az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja (2012 és 2018 között titkára)

2009- tagja (Magyarország kutatói képviselője) az International Cluttering Association-nek

2009- tagja a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak

2008-2011 tagja a Magyar Olvasás Társaságnak (HUNRA)

2008- tagja a Spontánbeszéd-kutatóműhelynek

2007- tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak (a Magyartanári Tagozat titkára)

2007-2011 tagja a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának

Egyéb SZAKMAI tevékenységek:

Képzési tervek, kurzustematikák kidolgozása: Nyelv- és beszédfejlesztő tanár MA, Beszédtudomány MA, Alkalmazott nyelvészet PhD-program, Beszédtréner felsőfokú szakképzés

Lektorálások: Clinical Linguistics and Phonetics; Speech, Language and Hearing; Logopedics Phoniatrics Vocology; Clinical Interventions in Aging, Across Languages and Cultures, Anyanyelv-pedagógia, Alkalmazott Nyelvészet, Beszédkutatás (folyóirat), Magyar Nyelvőr, Félúton (konferencia), Beszédkutatás (konferencia),

Szerkesztés: 2019: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után, társszerkesztő, 2017: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban, szerkesztő, 2016: Fonetikai olvasókönyv, szerkesztő, 2011: The Phonetician, 103-104, vendégszerkesztő(co-editor: Ferenc Bunta), 2008-tól az Anyanyelv-pedagógia folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 2009-től főszerkesztő-helyettese

Szervezés: 2020: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig konferencia főszervezője, 2019: 9th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speechkonferencia főszervezője, 2018: Az anyanyelv-elsajátítás hároméves kor után konferencia főszervezője, 2017: Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech (CAPSS2017) szervezőbizottságának tagja, 2016: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban konferencia főszervezője, 2009-től: részvétel a Beszédkutatás konferenciák szervezésében, 2004: a Fonetika a felsőoktatásban szervezőbizottságának tagja

Egyéb intézményi feladatok: 2010-2011: az ELTE és a Firenzei Tudományegyetem Joint Degree programjának magyar nyelvész tutora.

Tehetséggondozás: Hallgatók témavezetése a Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhelyben, 2003-tól az országos Kossuth-szónokverseny zsűrijének titkára; több alkalommal zsűritag, 2017-től zsűrielnök a pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén; 2004-től az ELTE szép magyar beszéd, helyes kiejtés versenyének egyik szervezője és zsűritagja. Több alkalommal az Eötvös József-szónokverseny zsűritagja; 2015-től a felelős szervezője.