Horváth Viktória

Curriculum vitae

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018128 

Munkahely

2004-2012: MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs

2012-től: MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs


Tanulmányok

1995-1999: Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi)

1999-2004: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szak

1999-2004: Kísérleti és alkalmazott fonetika program; tanúsítvány: 2004

2004: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanári diploma

2004: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyam

2004-től: ELTE Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola Magyar nyelvészet program, Fonetika alprogram, doktori ösztöndíjjal

2010: doktori fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel (az értekezés címe: Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben)


Oktatási tevékenység

2004-2011: az ELTE Fonetika Tanszékén magyar szakos hallgatók számára kötelező Fonetika című tárgy oktatása; szakszemináriumok vezetése: Beszédképzés és akusztikum I. - Szegmentális fonetika, Hangképzési és beszédzavarok, Megakadásjelenségek a spontán beszédben, Beszédviselkedés, Beszédpercepció.

2016: részvétel on-line egyetemi jegyzet összeállításában, fonetika témakörben

2019: részvétel egy on-line kurzus összeállításában az anyanyelv-elsajátításról


Pályázatok, projektek

2009-2012: Magyar spontánbeszéd-adatbázis, OTKA, résztvevő kutató

2013-2018: A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése, OTKA, senior kutató

2016-2020: Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében, NKFI-K, senior kutató

2018-2022: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései, NKFI-K, vezető kutató


Díjak

2003: Köztársasági Ösztöndíj

2006: a "35 év alatti legjobb szakmai előadó" díja (MFFLT-kongresszus)

2008: a "35 év alatti legjobb szakmai előadó" díja (MFFLT-kongresszus)

2011: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj három évre, kiemelkedő minősítéssel lezárva

2019: Bolyai emléklap


Szerkesztés

2004-2015: A Beszédkutatás című kötetekben megjelenő "nyelvbotlás-korpusz" szerkesztése

2010-től: szerkesztőbizottsági tagság a Beszédkutatás folyóiratban

2019: Az anyanyelv elsajátításáról 3 éves kor után c. tanulmánykötet társszerkesztője.

2020-tól: a Beszédtudomány című folyóirat egyik szerkesztője


Társasági tagság

2004-től Magyar Nyelvtudományi Társaság

2004-től ISPhS (The International Society of Phonetic Sciences)

2012-től: vezetőségi tagság a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságban

2018-tól: tiszteletbeli elnökségi tag a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságban

2018-tól: MANYE-tagság


Előadások hazai és nemzetközi konferenciákon

60 magyar és 25 angol nyelvű előadás.


Egyéb tevékenységek

1999-2004: az Egyetemi Anyanyelvi Napok (ELTE BTK) szervezése és lebonyolítása

2002-2004: demonstrátori tevékenység az ELTE Fonetikai Tanszékén

2004: az International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen című nemzetközi konferencia lebonyolítása (MTA Nyelvtudományi Intézet)

2005-től folyamatosan a Beszédkutatás című konferencia szervezése és lebonyolítása

2009-től: zsűritagság a Kazinczy verseny ELTE-fordulóján és országos döntőjén

2010-től részvétel az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori iskola felvételi és szigorlati bizottságaiban

2016-tól: részvétel a Kutatók Éjszakája című rendezvényén összeállításában és lebonyolításában az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén

2019: a DISS2019 nemzetközi konferencia szervezőbizottságának tagja

Tanulmányok lektorálása a Beszédkutatás, az Alkalmazott Nyelvtudomány, a Studia Linguistica Hungarica (SLH) folyóiratokban és tanulmánykötetekben.


Nyelvismeret

1997: középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből

2003: alapfokú C típusú nyelvvizsga német nyelvből

2007: középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga német nyelvből